Perspectiefnota 2020-2023

5.1 Scenario's 2020 - 2023

5.1 Scenario's 2020 - 2023

 
In het hoofdstuk financiële mutaties staan de structurele, incidentele, onvermijdelijke en gewenste aanvragen per programma. De totaaltabel van alle cijfers vindt u in de paragraaf hierna. In deze paragraaf vindt u de vier scenario's. Het uitgangspunt hierbij is het totaal van de structurele onvermijdelijke wijzigingen exclusief de cijfers voor jeugdzorg.

Hieronder in het bieden we voor wat betreft Jeugdzorg 4 scenario's aan.

  • De nullijn, geen bijraming van lasten, dan wel baten voor Jeugd;
  • De lijn, bijramen tot lasten hoogte jaarrekening 2018;
  • De lijn, bijramen tot lasten hoogte jaarrekening 2018 plus extra middelen rijk;
  • De lijn, bijramen inclusief doorzetten groei zoals in 2018 plus extra middelen rijk.

Dat heeft de volgende gevolgen voor het structurele saldo:

De nullijn, geen bijraming van lasten, dan wel baten voor Jeugd

SCENARIO 1 - de nullijn

2020

2021

2022

2023

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

0

0

0

0

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg

0

0

0

0

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen 

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

De lijn, bijramen tot lasten ter hoogte van jaarrekening 2018

SCENARIO 2 - jaarrekening 2018

2020

2021

2022

2023

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen 

-2.627.500

-2.815.500

-2.977.600

-3.269.600

De lijn, bijramen tot lasten hoogte ter jaarrekening 2018 plus extra middelen rijk

SCENARIO 3 -  jaarrekening 2018 + compensatie Rijk

2020

2021

2022

2023

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

Vergoeding vanuit het Rijk, uitgaande van 0,10% aandeel

190.000

190.000

190.000

0

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen 

-2.473.500

-2.652.500

-2.787.600

-3.269.600

De lijn, bijramen inclusief doorzetten groei zoals in 2018 plus extra middelen rijk

SCENARIO 4 - jaarrekening 2018 + groei + comp.Rijk

2020

2021

2022

2023

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen EXCL.JEUGD

-1.862.500

-2.050.500

-2.212.600

-2.504.600

7.1.1

Maatwerkdienstverlening 18- PGB

-130.000

-130.000

-130.000

-130.000

7.1.2

Maatwerkdienstverlening 18-Individuele zorg

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

-1.200.000

Vergoeding vanuit het Rijk, uitgaande van 0,10% aandeel

190.000

190.000

190.000

0

Totaal structurele onvermijdelijke wijzigingen 

-3.002.500

-3.190.500

-3.352.600

-3.834.600

ga terug