Perspectiefnota 2020-2023

4.2 Investeringsplan 2020 - 2023

4.2 Investeringsplan 2020 - 2023

De financiële gevolgen van het investeringsplan 2020-2023 worden hier in beeld gebracht. Voor de specificatie en toelichtingen verwijzen wij u naar het afzonderlijke document: Investeringsplan 2020-2023.

De financiële gevolgen van het investeringsplan 2019-2022 zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022. In onderstaande tabel worden alleen de gevolgen van de doorgevoerde mutaties voor de jaren 2020-2023 en het nieuwe investeringsbedrag voor 2023 weergegeven.

Actualisatie 2020-2022 en jaarschijf 2023

Investeringen

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

ICT voorzieningen commissieleden

8.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9

35.000

Grasmaaimachine toro 404

40.000

Grasmaaimachine toro 405

40.000

Klepelmaaier B1 hagenklepel

38.500

Maaimachine Ransomes RMP 655C

120.000

Maaimachine Ransomes RMP 653C

110.000

Mitsubishi VB-361-H

66.000

Onkruidbranders Stiga's

80.000

Traktor JD 6140 R

143.000

Zuigwagen B1

77.000

GVVP

160.000

Sneeuwploegen B1, B2 en B7

30.000

Zoutstrooier B1 en B2

92.000

Programma 5  Welzijn en Sport

1e inrichting meubilair en onderwijsleer-pakket de Spiegel

45.000

Aanschaf materieel kunstgrasvelden

11.000

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Traktor Shibaura 306 N2 (begraafplaats)

40.000

Overgang Omgevingsdienst

27.500

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

45.000

118.500

8.000

991.500

De mutaties in de investeringen hebben ook gevolgen voor de afschrijvingslasten. De wijziging is opgenomen in het meerjarenperspectief onder het kopje Investeringsplan 2020-2023.
De investeringen voor het jaar 2023 geven pas in 2024 afschrijvingslasten.

Actualisatie 2020-2022 en jaarschijf 2023

Afschrijvingen

(bedragen in euro's; - = nadeel)

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

ICT voorzieningen commissieleden

-2.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Grasmaaimachine toro 404

-4.000

-4.000

Grasmaaimachine toro 405

-4.000

-4.000

Programma 5  Welzijn en Sport

1e inrichting meubilair en onderwijsleer-pakket de Spiegel

-4.500

-4.500

-4.500

Aanschaf materieel kunstgrasvelden

-1.100

-1.100

Totaal gevolgen mutaties investeringsplan

0

-4.500

-13.600

-15.600

ga terug